1klasa Dystalizacja

 • Distal Jet

  Aparat Distal Jet

  Aparaty Distal Jet umożliwiają unikalną technikę jednostronnej lub obustronnej dystalizacji oraz korekcji rotacji trzonowców za pomocą jednego urządzenia. Aparat jest zakotwiony na pierwszych zębach przedtrzonowych lub, w przypadkach wymagających maksymalnej przedniej stabilizacji, może być zakotwiony na drugich zębach przedtrzonowych. Aparat może być również wyposażony w dodatkową śrubę ekspansyjną dla rozszerzenia łuku zębowego.

  WYMAGANE MATERIAŁY:
  • zgryz nawykowy
  • wycisk górny dolny (wycisk prosimy pobierać bez pierścieni)
  • pierścienie dopasowane na zębach

   1klasa 

 • orto-destaliz.jpg

  Aparat Dystalizujący – górny i dolny

  Ten model powoduje cofanie zębów tylnych dla odzyskania utraconej długości łuku. Dla maksymalnego efektu cofania przecięcia w aparacie występują w pozycji mezjalnej do pierwszych zębów trzonowych.

  WYMAGANE MATERIAŁY:
  • zgryz nawykowy
  • wycisk górny dolny

  1klasa

 • orto-frog.jpg

  Aparat Frog

  Aparat Frog został zaprojektowany do dystalizacji górnych zębów trzonowych bez potrzeby regulacji drutów podniebiennych. Niewielka śruba ekspansyjna jest źródłem siły potrzebnej do przesunięcia zębów trzonowych. Każdy obrót śruby w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara powoduje dystalizację o 0.4 mm. Aparat typu Frog może być użyty do pierwszej fazy leczenia lub w kombinacji z aparatami stałymi.

  WYMAGANE MATERIAŁY:
  • zgryz nawykowy
  • wycisk górny dolny (wycisk prosimy pobierać bez pierścieni)

  1klasa

 • orto-pendex.jpg

  Aparat Pendex

  Aparat do dystalizacji zębów trzonowych wraz z poszerzeniem górnego łuku zębowego, co uzyskano poprzez dodanie śruby rozszerzającej w części akrylowej.

  WYMAGANE MATERIAŁY:
  • zgryz nawykowy
  • wycisk górny dolny (wycisk prosimy pobierać bez pierścieni)
  • pierścienie dopasowane na zębach

  1klasa1klasa

 • orto-pendulum.jpg

  Aparat Pendulum

  Drut 0.032 jest źródłem siły o niewielkiej wartości, służącej do cofania i rotacji pierwszych górnych zębów trzonowych. Płytka Nance’a służy do zakotwienia.

  1klasa

 • orto-snod.jpg

  Aparat Snodgrass

  Ten aparat stosuje się do ekspansji górnego łuku zębowego oraz cofania zębów trzonowych. Najpierw uzyskuje się rozszerzenie łuku zębowego za pomocą śruby rozszerzającej typu Hyrax. Po uzyskaniu pożądanego ruchu poprzecznego, przecina się preaktywowane druty 0.032 TMA* w celu rozpoczęcia procesu rotacji i dystalizacji zębów trzonowych.

  WYMAGANE MATERIAŁY:
  • zgryz nawykowy
  • wycisk górny dolny (wycisk prosimy pobierać bez pierścieni)
  • pierścienie dopasowane na zębach

  1klasa1klasa

 • orto-dmax20.jpg

  DMAX-2000

  DMAX-2000 zwany też “Dystalizującym Ekspanderem Górnym” jest wyposażony bądź w podniebienny mechanizm tulejowo-prętowy otwartych sprężyn niklowo-tytanowych, bądź w standardową śrubę rozporową aby osiągnąć ruch poprzeczny oraz w taki sam mechanizm tulejowo-prętowy po stronie językowej dla uzyskania efektu cofnięcia zębów trzonowych.

  WYMAGANE MATERIAŁY:
  • zgryz nawykowy
  • wycisk górny dolny (wycisk prosimy pobierać bez pierścieni)
  • pierścienie dopasowane na zębach

  1klasa1klasa

 • Aparat dmac-rpe

  DMAX/RPE-2000

  DMAX/RPE-2000 zwany jest też “Stałym Dystalizującym Ekspanderem Górnym.” Ten higieniczny model aparatu stałego jest doskonały do pełnego rozszerzenia łuku górnego. Szybka podniebienna śruba rozszerzająca dostarcza siły potrzebnej do rozszerzenia poprzecznego. Żadne dodatkowe regulacje nie są potrzebne do dystalizacji trzonowców. Pożądany ruch bez efektu nachylenia (inklinacji) koron zębów jest uzyskany poprzez działanie stałej siły o niewielkiej wartości wywieranej przez otwarte śrubowe sprężyny niklowo-tytanowe.

  WYMAGANE MATERIAŁY:
  • zgryz nawykowy
  • wycisk górny dolny (wycisk prosimy pobierać bez pierścieni)
  • pierścienie dopasowane na zębach

   ekspansja poprzeczna destalizacja

 • orto-dmj20.jpg

  DMJ-2000

  DMJ-2000 zwany też „Dystalizatorem Jig Zębów Trzonowych” został zaprojektowany do dystalizacji zębów trzonowych za pomocą teleskopowego systemu sprężynowego, generującego stałą siłę. W DMJ-2000 zastosowano również akrylową płytkę Nance’a dla dodatkowego zakotwienia.

  WYMAGANE MATERIAŁY:
  • zgryz nawykowy
  • wycisk górny dolny (wycisk prosimy pobierać bez pierścieni)

  1klasa

 • ortosag2000.jpg

  SAG-2000

  SAG-2000 jest stałym aparatem strzałkowym wyposażonym zarówno w podniebienną śrubę rozporową, jak i w teleskopowy systemu sprężyn. SAG-2000 został zaprojektowany do leczenia pacjentów z wadami szkieletowymi klasy III z niedorozwojem środkowej części twarzy, zarówno w wymiarze przednio-tylnym jak i poprzecznym.

  WYMAGANE MATERIAŁY:
  • zgryz nawykowy
  • wycisk górny dolny (wycisk prosimy pobierać bez pierścieni)
  • pierścienie dopasowane na zębach

  1klasa 1klasa 1klasa

 • orto-san20.jpg

  SAN-2000

  SAN-2000, zwany też „Sprężynowym Aparatem Wysuwającym Nance’a”, jest doskonałym aparatem po leczeniu aparatem SAG-2000,służącym do utrzymania szkieletowego wysunięcia łuku zębowego. Obecność teleskopowego systemu sprężynowego dostarcza stałej siły o z góry zadanej wartości, która oddziałuje na górną szczękę. Ten model, aktywowany wyłącznie za pomocą sprężyny, nie wymaga regulacji ani ze strony pacjenta, ani lekarza.

  WYMAGANE MATERIAŁY:
  • zgryz nawykowy
  • wycisk górny dolny (wycisk prosimy pobierać bez pierścieni)
  • pierścienie dopasowane na zębach

  1klasa 1klasa

 • orto-tbsag20.jpg

  TBSAG-2000

  Jest to aparat strzałkowy wsparty na zębach, zaprojektowany do korekcji wad zgryzu klasy II grupy II. Aparat powoduje cofanie górnych zębów trzonowych oraz jednocześnie wywiera nacisk na siekacze centralne i boczne w celu przesunięcia ich do przodu. Jest znakomity do leczenia przypadków III klasy szkieletowej.

  WYMAGANE MATERIAŁY:
  • zgryz nawykowy
  • wycisk górny dolny (wycisk prosimy pobierać bez pierścieni)
  • pierścienie dopasowane na zębach

  1klasa 1klasa 1klasa