SAG-2000

1klasa Dystalizacja » SAG-2000

SAG-2000 jest stałym aparatem strzałkowym wyposażonym zarówno w podniebienną śrubę rozporową, jak i w teleskopowy systemu sprężyn. SAG-2000 został zaprojektowany do leczenia pacjentów z wadami szkieletowymi klasy III z niedorozwojem środkowej części twarzy, zarówno w wymiarze przednio-tylnym jak i poprzecznym.

WYMAGANE MATERIAŁY:
• zgryz nawykowy
• wycisk górny dolny (wycisk prosimy pobierać bez pierścieni)
• pierścienie dopasowane na zębach

1klasa 1klasa 1klasa