1klasa Głęboki zgryz

Zgryz głęboki to zbyt głębokie zachodzenie zębów górnych na dolne (bardzo często zęby sieczne dolne są całkowicie pokryte przez zęby sieczne górne). Wada ta może występować w wyniku nadmiernego wyrznięcia zębów siecznych górnych lub nadmiernego wzrostu kości szczęki w odcinku przednim.