STRONA GŁÓWNA

Witamy na stronie ORTO-TECHNIKA.

Poniżej znajdą Państwo Produkty naszej firmy, z racji ich funkcji posegregowaliśmy je według poniższych kategorii.

1klasa I klasa - RETRINERY  - Aparaty służące do korekcji drobnych wad i stabilizacji.

1klasa II klasa -  występuje w wyniku cofnięcia zębów dolnych bocznych w stosunku do zębów górnych bocznych (stosunek pierwszych trzonowców). Często występuje wysunięcie zębów przednich górnych, a także szczęki górnej lub też ich przechylenie. Wady klasy II dotyczą niedoboru wzrostu dolnej szczęki lub też nadmiernego wzrostu górnej szczęki albo kombinacji wyżej wymienionych. Najczęściej profil pacjenta jest wypukły z cofnięciem wargi dolnej oraz bródki. W wielu przypadkach wady klasy II są dziedziczone i/lub występują w wyniku działania czynników zewnętrznych tj. ssania palców. Wady klasy II powinny być leczone w okresie wzrostu pacjentów, aby umożliwić wzrost doprzedni żuchwy.

1klasa III klasa - występuje w wyniku wysunięcia zębów bocznych dolnych  w stosunku do zębów bocznych górnych (stosunek pierwszych trzonowców). Wady klasy III występują w wyniku nadmiernego wzrostu żuchwy lub niedoboru wzrostu szczęki lub też kombinacji wyżej wymienionych. U pacjentów występuje profil wklęsły z dominującą bródką oraz wysuniętą wargą dolną. Wady klasy III często mogą być dziedziczone.

1klasa Otwarty zgryz -  to niezachodzenie zębów górnych na dolne (tzw. szpara niedogryzowa). Najczęściej występuje w wyniku przyzwyczajeń tj.: ssanie palców, tłoczenie języka lub nierównomiernym wzroście szczęk.

1klasa Głęboki zgryz -   to zbyt głębokie zachodzenie zębów górnych na dolne (bardzo często zęby sieczne dolne są całkowicie pokryte przez zęby sieczne górne). Wada ta może występować w wyniku nadmiernego wyrznięcia zębów siecznych górnych lub nadmiernego wzrostu kości szczęki w odcinku przednim.

1klasa Ekspansja poprzeczna - aparaty służące do ekspansji poprzecznej

1klasa Ekspansja strzałkowa - aparaty służące do ekspansji strzałkowej

1klasa Dystalizacja - aparaty służące do dystalizacji

szyny Szyny ortopedyczne - szyny ortopedyczne.

hrrr Aparaty zwalczające nawyki - grupa aparatów zwalczających nawyki

chrapanieAparaty przeciw chrapaniu - aparaty przeciwdziałające chrapaniu

 

Przy zastosowaniu różnych konstrukcji, aparaty mogą być wykorzystane w różnych rodzajach wad, dlatego też aparaty te można znaleźć w różnych grupach. Każdy aparat mogący występować w różnych grupach jest oznaczony powyższymi ikonami.

Przedstawione aparaty nie są pełną ofertą firmy ORTO-TECHNIKA, wykonujemy także inne aparaty na zamówienia indywidualne.