1klasa Ekspansja poprzeczna

Stałe ekspandery żuchwowe i szczękowe obejmują szeroki zakres modeli aparatów ortodontycznych. Stosuje je się do korekcji takich wad jak zgryz krzyżowy, zwężenia szczęki oraz stłoczenie zębów. W ekspanderach stałych w celu poszerzenia łuku stosuje się pewien określony mechanizm wywierania siły (śruby ekspansyjne, samoaktywujace się druty lub mechanizm tulejowo-prętowy otwartych sprężyn niklowo-tytanowych). Modele stałe wymagają niewielkiej współpracy pacjenta i zapewniają lekarzowi pełna kontrolę podczas aktywnego leczenia ortodontycznego. Do większości aparatów typu ekspander można zamówić dodatkowe wyposażenie w postaci zamków lub urządzeń służących do eliminowania szkodliwych nawyków.

 • orto-przyklejany.jpg

  Aparat Hyrax przyklejany

  Akrylowe nakładki lub płytki są umieszczone na tylnych zębach, a następnie przyklejone na właściwym miejscu.

  WYMAGANE MATERIAŁY:
  • zgryz nawykowy
  • zgryz konstrukcyjny (w przypadku wału skośnego, prostego lub powierzchni nagryzowych)
  • wycisk górny dolny

  1klasa

 • orto-memory.jpg

  Aparat Hyrax Memory Screw

  Nowa linia aparatów Memory Screw przekazuje pełną kontrolę nad leczeniem z powrotem w ręce lekarza. Gdy śruba typu Memory Screw jest aktywowana o 4 do 5 obrotów, wbudowane w nią niklowo-tytanowe sprężyny śrubowe stają się aktywne. Sprężyny te zaczynają oddziaływać ze stałą, jednostajną siłą o niezbyt dużej wartości, powodując biokompatybilne poszerzenie łuku. Ten typ nowej śruby może być zastosowany zarówno w stałych, jak i w ruchomych modelach aparatów ortodontycznych.

  WYMAGANE MATERIAŁY:
  • zgryz nawykowy
  • wycisk górny dolny (wycisk prosimy pobierać bez pierścieni)
  • pierścienie dopasowane na zębach

  1klasa

 • orto-hassa.jpg

  Aparat Haasa

  Ten model aparatu stałego może być zarówno wsparty na zębach jak i osiadający, ma na celu wywołanie zmian ortopedycznych i ortodontycznych.

  WYMAGANE MATERIAŁY:
  • zgryz nawykowy
  • wycisk górny dolny (wycisk prosimy pobierać bez pierścieni)
  • pierścienie dopasowane na zębach

  1klasa

 • orto-schwartz.jpg

  Aparat Schwartza górny i dolny

  Zaprojektowany do rozszerzenia bocznego górnego i/lub dolnego łuku zębowego.

  WYMAGANE MATERIAŁY:
  • zgryz nawykowy
  • zgryz konstrukcyjny (w przypadku wału skośnego, prostego lub powierzchni nagryzowych)
  • wycisk górny dolny

  1klasa

 • orto-3sruby.jpg

  Aparat Strzałkowy 3-Śrubowy – górny i dolny

  Ten model aparatu strzałkowego jest wyposażony w przyśrodkową śrubę ekspansyjną wspomagającą boczne rozszerzenie łuku.

  WYMAGANE MATERIAŁY:
  • zgryz nawykowy
  • zgryz konstrukcyjny (w przypadku wału skośnego, prostego lub powierzchni nagryzowych)
  • wycisk górny dolny

  1klasa 1klasa

 • Aparat Herpsta - wspornikowy - ekspansyjny

  Aparat Herbsta - wspornikowy ekspansyjny

  Korony ze stali nierdzewnej są umieszczone na pierwszych zębach trzonowych szczęki górnej i żuchwy. Ten model eliminuje problem retencji oraz pozwala na poszerzenie łuków.

  WYMAGANE MATERIAŁY:
  • zgryz nawykowy
  • zgryz konstrukcyjny
  • wycisk górny dolny (wycisk prosimy pobierać bez pierścieni)
  • pierścienie dopasowane na zębach

  1klasa 1klasa

 • orto-mara.jpg

  Aparat Mara

  Aparat stosowany do korekcji wad klasy II. Zwiększa komfort pacjenta poprzez zmniejszenie wielkości aparatu oraz zmniejszenie podrażnienia tkanki na odcinku dolnych zębów przedtrzonowych, które może wystąpić w przypadku innych aparatów stałych.

  WYMAGANE MATERIAŁY:
  • zgryz nawykowy
  • zgryz konstrukcyjny
  • wycisk górny dolny

  1klasa ekspansja poprzeczna

 • orto-pendex.jpg

  Aparat Pendex

  Aparat do dystalizacji zębów trzonowych wraz z poszerzeniem górnego łuku zębowego, co uzyskano poprzez dodanie śruby rozszerzającej w części akrylowej.

  WYMAGANE MATERIAŁY:
  • zgryz nawykowy
  • wycisk górny dolny (wycisk prosimy pobierać bez pierścieni)
  • pierścienie dopasowane na zębach

  1klasa1klasa

 • orto-quad.jpg

  Aparat Quad-Helix

  Aparat podniebienny wykonany ze sprężystego drutu stalowego. Aparat Quadhelix sosuje się do ekspansji górnego łuku zębowego oraz leczenia zgryzu krzyżowego. Aparat występuje w wersji ruchomej i stałej.

  WYMAGANE MATERIAŁY:
  • zgryz nawykowy
  • wycisk górny dolny (wycisk prosimy pobierać bez pierścieni)
  • pierścienie dopasowane na zębach

  1klasa

 • orto-rpe.jpg

  Aparat RPE do Szybkiej Ekspansji Podniebienia

  Aparaty do szybkiego rozszerzenia podniebienia występują w wersji metalowej i/lub akrylowej, mają na celu rozszerzenie górnego łuku zębowego. Typowy zakres rozszerzenia to 12 mm śruba rozszerzająca. W celu poprawy przedniej i tylnej pozycji zębów mogą być dodane pomocnicze ramiona rozszerzające, jak również rurki policzkowe dla właściwego ustawienia zęba.

  Ten model stałego aparatu ortodontycznego umożliwia rozszerzenie łuku zębowego do 12 mm w krótkim okresie czasu.

  WYMAGANE MATERIAŁY:
  • zgryz nawykowy
  • wycisk górny dolny

  1klasa

 • orto-snod.jpg

  Aparat Snodgrass

  Ten aparat stosuje się do ekspansji górnego łuku zębowego oraz cofania zębów trzonowych. Najpierw uzyskuje się rozszerzenie łuku zębowego za pomocą śruby rozszerzającej typu Hyrax. Po uzyskaniu pożądanego ruchu poprzecznego, przecina się preaktywowane druty 0.032 TMA* w celu rozpoczęcia procesu rotacji i dystalizacji zębów trzonowych.

  WYMAGANE MATERIAŁY:
  • zgryz nawykowy
  • wycisk górny dolny (wycisk prosimy pobierać bez pierścieni)
  • pierścienie dopasowane na zębach

  1klasa1klasa

 • Aparat Tandem - zmodyfikowany

  Aparat Tandem Zmodyfikowany

  Aparat Tandem zaprojektowano do korekcji ortopedycznej u rosnących pacjentów z wadą klasy III. Ten model aparatu jest wygodniejszy od tradycyjnych aparatów ortopedycznych. Prosty aparat Tandem składa się z trzech oddzielnych części: aparat górny (aktywny lub nieaktywny), aparat dolny (stały lub ruchomy) oraz łuk trakcyjny (traction bow). Modyfikacja modelu jest możliwa zarówno dla łuku górnego, jak i dolnego. Można zamówić każdą kombinację stałych lub ruchomych modeli.

  WYMAGANE MATERIAŁY:
  • zgryz nawykowy
  • zgryz konstrukcyjny (w przypadku wału skośnego, prostego lub powierzchni nagryzowych)
  • wycisk górny dolny (wycisk prosimy pobierać bez pierścieni)
  • pierścienie dopasowane na zębach

  3 klasa ekspansja poprzeczna

 • orto-three.jpg

  Aparat Trójstronny

  Stosowany na górnym łuku zębowym dla rozbudowy zarówno bocznej, jak i przedniej.

  WYMAGANE MATERIAŁY:
  • zgryz nawykowy
  • wycisk górny dolny

  1klasa1klasa

 • orto-twin.jpg

  Aparat Twin Block

  Dr William Clark, ortodonta, opracował nieskomplikowana technikę polegającą na zastosowaniu górnej i dolnej płytki zgryzowej do repozycji żuchwy w przód przy korekcji wad szkieletowych klasy II. Technika Twin Block jest łatwa w zastosowaniu i przyjazna dla pacjenta. Używa się dwóch aparatów dopasowanych do szczęki górnej i do żuchwy. Ten unikalny projekt daje pacjentowi więcej komfortu i wymaga od pacjenta zwiększonego współdziałania. Aparat typu Twin Block pozwala również na niezależną rozbudowę łuków górnego i dolnego przez dodanie śrub poprzecznych i/lub strzałkowych.

  WYMAGANE MATERIAŁY:
  • zgryz nawykowy
  • zgryz konstrukcyjny
  • wycisk górny dolny

  1klasa 1klasa

 • orto-earch.jpg

  Aparat ekspansyjny - sprężynowy

  Stały ekspander sprężynowy stosowany w korekcji takich wad jak, zwężenia szczęki oraz stłoczenia zębów.

  WYMAGANE MATERIAŁY:
  • zgryz nawykowy
  • wycisk górny dolny (wycisk prosimy pobierać bez pierścieni)
  • pierścienie dopasowane na zębach

  1klasa

 • ortosnapt.jpg

  Aparat hyrax contact

  Konturowany drut policzkowo-językowy rozwiązuje problemy związane z właściwym torem wprowadzenia aparatu. Aparat jest mocowany za pomocą kompozytu.

  WYMAGANE MATERIAŁY:
  • zgryz nawykowy
  • wycisk górny

  1klasa

 • orto-wachlarzowa.jpg

  Aparat stały ze śrubą wachlarzową

  Śrubę wachlarzową można zastosować w przypadkach wymaganej ekspansji w odcinku przedtrzonowców, w sytuacjach wymagających aparatu stałego. Śruba zapewnia aktywację 9 mm.

  WYMAGANE MATERIAŁY:
  • zgryz nawykowy
  • wycisk górny dolny (wycisk prosimy pobierać bez pierścieni)
  • pierścienie dopasowane na zębach

  1klasa

 • orto-fangear.jpg

  Aparat ze śrubą wachlarzową

  Ruchomy aparat zaprojektowany do ekspansji w odcinku przedtrzonowców, idealny do korekcji zwężeń łuku zębowego.

  WYMAGANE MATERIAŁY:
  • zgryz nawykowy
  • wycisk górny

  1klasa

 • orto-bionat-dootwierania.jpg

  Bionator I do otwierania

  WYMAGANE MATERIAŁY:
  • zgryz nawykowy
  • zgryz konstrukcyjny
  • wycisk górny dolny

  1klasa 1klasa

 • orto-bionat-dozamyk.jpg

  Bionator II do zamykania

  WYMAGANE MATERIAŁY:
  • zgryz nawykowy
  • zgryz konstrukcyjny
  • wycisk górny dolny

  1klasa 1klasa

Strony: