TBSAG-2000

1klasa Dystalizacja » TBSAG-2000

Jest to aparat strzałkowy wsparty na zębach, zaprojektowany do korekcji wad zgryzu klasy II grupy II. Aparat powoduje cofanie górnych zębów trzonowych oraz jednocześnie wywiera nacisk na siekacze centralne i boczne w celu przesunięcia ich do przodu. Jest znakomity do leczenia przypadków III klasy szkieletowej.

WYMAGANE MATERIAŁY:
• zgryz nawykowy
• wycisk górny dolny (wycisk prosimy pobierać bez pierścieni)
• pierścienie dopasowane na zębach

1klasa 1klasa 1klasa