Aparat Distal Jet

1klasa Dystalizacja » Aparat Distal Jet

  • Distal Jet
    Distal Jet
  • Distal Jet ze śrubą ekspansyjną
    Distal Jet ze śrubą ekspansyjną

Aparaty Distal Jet umożliwiają unikalną technikę jednostronnej lub obustronnej dystalizacji oraz korekcji rotacji trzonowców za pomocą jednego urządzenia. Aparat jest zakotwiony na pierwszych zębach przedtrzonowych lub, w przypadkach wymagających maksymalnej przedniej stabilizacji, może być zakotwiony na drugich zębach przedtrzonowych. Aparat może być również wyposażony w dodatkową śrubę ekspansyjną dla rozszerzenia łuku zębowego.

WYMAGANE MATERIAŁY:
• zgryz nawykowy
• wycisk górny dolny (wycisk prosimy pobierać bez pierścieni)
• pierścienie dopasowane na zębach

 1klasa