Aparat Snodgrass

1klasa Ekspansja poprzeczna » Aparat Snodgrass

Ten aparat stosuje się do ekspansji górnego łuku zębowego oraz cofania zębów trzonowych. Najpierw uzyskuje się rozszerzenie łuku zębowego za pomocą śruby rozszerzającej typu Hyrax. Po uzyskaniu pożądanego ruchu poprzecznego, przecina się preaktywowane druty 0.032 TMA* w celu rozpoczęcia procesu rotacji i dystalizacji zębów trzonowych.

WYMAGANE MATERIAŁY:
• zgryz nawykowy
• wycisk górny dolny (wycisk prosimy pobierać bez pierścieni)
• pierścienie dopasowane na zębach

1klasa1klasa