Aparat Hyrax Memory Screw

1klasa Ekspansja poprzeczna » Aparat Hyrax Memory Screw

Nowa linia aparatów Memory Screw przekazuje pełną kontrolę nad leczeniem z powrotem w ręce lekarza. Gdy śruba typu Memory Screw jest aktywowana o 4 do 5 obrotów, wbudowane w nią niklowo-tytanowe sprężyny śrubowe stają się aktywne. Sprężyny te zaczynają oddziaływać ze stałą, jednostajną siłą o niezbyt dużej wartości, powodując biokompatybilne poszerzenie łuku. Ten typ nowej śruby może być zastosowany zarówno w stałych, jak i w ruchomych modelach aparatów ortodontycznych.

WYMAGANE MATERIAŁY:
• zgryz nawykowy
• wycisk górny dolny (wycisk prosimy pobierać bez pierścieni)
• pierścienie dopasowane na zębach

1klasa