INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU

INSTRUKCJA OBSŁUBI PROGRAMU OrthoViewer

Program OrthoViewer

OTWARCIE DOKUMENTU
Za pomocą folderu punkt 1 umieszczonego w lewym górnym rogu mamy możliwość wczytania obiektów.

OBRACANIE OBIEKTU W RZUTACH XYZ
Obiekt obracamy za pomocą ikon punkt 2, przedstawiających rzuty. Przyciski widoku

OBRACANIE RĘCZNE OBIEKTAMI
W dowolnym momencie możemy obrócić obiekt przytrzymując prawy przycisk myszy poruszając jednocześnie myszą.

PRZYBLIŻANIE I ODDALANIE OBRAZU
Aby zwiększać lub zmniejszać wielkość obrazu, przesuwamy koło myszy.

POMIAR OBIEKTU

Program pozwala na wykonanie jednocześnie 3 pomiarów. Wybieramy ikonę miarki punkt 3miarka następnie lewym przyciskiem myszy zaznaczamy początek pomiaru, i drugim kliknięciem lewgo przycisku koniec pomiaru. Kolejne kliknięcie rozpocznie rozpoczęcie 2 pomiaru. Po wykonaniu wszystkich trzech pomiarów, wciskamy przyciś wyszyść i potwierdzamy, dzięki temu mamy możliwość wykonać kolejne trzy pomiary.

POPRAWIENIE POMIARU

Aby zmienić położenie wierzchołka pomiaru, należy najechać myszą na strzałkę, aż zmieni kolor, następnie lewym przyciskiem myszy przytrzymać i przesunąć w wybrane miejsce.

OTWARCIE WIELU OBIEKTÓW
Istnieje możliwość otwarcia kilku obiektów, dzięki temu możemy zobaczyć różnicę w ruchu zębów. Kolejny model otwieramy ponownie poprzez folder punkt 1, nie zamykając poprzedniego.

WYRÓŻNIENIE OBIEKTÓW
Każdy z modeli znajduje się na liście, w celu łatwiejszego rozróżnienia istnieje możliwość zmiany koloru.

menu obiektów

Powrót do strony wsparcia

Aby obejrzeć film przedstawiający powyższe wskazówki należy odczekać do załadowania całości.