Homeblock™ - aparat epigenetyczny

  • Hoemoblok aparat czynnościowy
    Hoemoblok aparat czynnościowy

• Co to za aparat?

Homeoblock™ to czynnościowy ortodontyczny aparat zdejmowany. Jego opracowywanie trwało kilka lat, początkowo na potrzeby przesuwania zębów ze względów kosmetycznych u osób dorosłych. W trakcie ewoluowania aparatu zauważono jednak, iż miał on znaczący wpływ na zwarcie oraz że dzięki niemu dokonywały się pozytywne zmiany w wyglądzie twarzy i funkcjonowaniu jamy ustnej pacjentów. System ten, jak i sama metoda bioinżynierii twarzy posiadają w USA dwa patenty, a w niedawnym czasie w literaturze ortodontycznej i ogólnostomatologicznej ukazało się kilka artykułów na temat skuteczności aparatu Homeoblock™ jako alternatywy dla dostępnych obecnie metod leczenia dorosłych, m.in. aparatów stałych czy szyny Invisalign. Niezależnie od wszystkich kosztów, korzyści z tego rozwiązania dla gabinetu są nieograniczone.

• Jak działa?

Działanie aparatu Homeoblock™ zasadza się na zjawiskach biologicznych epigenezy i transdukcji sygnałów pobudzających geny odpowiedzialne za rozwój twarzy, z których wiele pozostaje uśpionych bądź nieujawnionych z uwagi na brak odpowiedniego sygnału z organizmu. Aparat Homeoblock™ składa się z jednostronnego wału nagryzowego, pośrodkowej śruby rozszerzającej, klamer Adamsa lub typu Crozat i sprężyn płatowych, które kierują przemieszczone zęby do powrotu na prawidłową pozycję. Aparat Homeoblock™ noszony jest tylko w nocy. Cykliczne okresowe siły fizjologiczne przyłożone odpowiednio do ozębnej podczas snu w trakcie ruchów czynnościowych, jak np. połykanie, wywołują odpowiedź tkanek zgodnie z hipotezą matrycy czynnościowej, natomiast umieszczona pośrodku śruba aktywowana jest zgodnie z mechanizmem homeostazy szwowej. Ogólny skutek to stymulacja odpowiednich genów (tzw. kasety homeo, ang. homeobox) z zakodowanymi parametrami symetrii twarzy, wyrzynania się zębów, przemodelowywania się kości szczęki i żuchwy, a w konsekwencji poprawa układu początkowego odcinka dróg oddechowych przy jednoczesnym odtwarzaniu prawidłowej fizjologii stawów skroniowo-żuchwowych.

• Jak można go wykonywać?

Aktywne uczestnictwo w kursie wprowadzającym pozwala poznać zasady działania aparatu w praktyce. Metoda Homeoblock™ nie wymaga wysoce specjalistycznego sprzętu. Postępując według standardowego modelu leczenia, lekarze dentyści oraz ortodonci bezproblemowo mogą w niedługim czasie podjąć się prowadzenia prostych przypadków. Każdy lekarz uzyska wsparcie we wszystkich aspektach technicznych oraz wskazówki poparte doświadczeniem wynalazców aparatu Homeoblock™.

• Czego można oczekiwać?

W pierwszej kolejności uszczęśliwionego pacjenta ze zdrowszym uśmiechem. Ogólny efekt, jak można się spodziewać, jest jednak kwestią osobniczą, ponieważ pacjenci różnią się między sobą na poziomie genomu. W przypadkach prostych, tam gdzie dokonuje się drobnych przemieszczeń, zajdzie poprawa w symetrii łuków oraz ustawieniu zębów; w innych z kolei – subtelne albo też wyraziste udoskonalenie symetrii oraz ogólnego wyglądu twarzy będące skutkiem przemodelowania się kości szczęki i żuchwy. W większości przypadków poszerzeniu ulegnie początkowy odcinek dróg oddechowych, a w razie dysfunkcji skroniowo-żuchwowych można oczekiwać przywrócenia prawidłowego funkcjonowania stawów. Aparat Homeoblock™ stosować można również w leczeniu chrapania czy periodycznego obturacyjnego bezdechu sennego. W sumie jesteśmy więc w stanie uzyskać ogólnoustrojową poprawę zdrowia, jako że polepszone dotlenienie stanowi barierę dla wielu chorób i przeciwdziała przedwczesnemu starzeniu. Warto też zaznaczyć, że towarzyszący wszystkim wspomnianym korzyściom klinicznym wynik finansowy z perspektywy gabinetu, jak i lekarza prowadzącego jest praktycznie nieograniczony.


WYMAGANE MATERIAŁY:
• zgryz nawykowy
• wycisk górny dolny
• zgryz konstrukcyjny (w przypadku wału skośnego, prostego lub powierzchni nagryzowych)
• licencja lekarza na stosowanie aparatu